Välkommen till Göteborgs Byggledning!

Göteborgs Byggledning startade 1999. Bolagets ägare är verksamma i företaget.
Största delen av verksamheten är förlagd i Göteborgsområdet.
Kommuner och Trafikverket är de huvudsakliga kunderna. Vi arbetar i anläggningsbranchen.

2021:års Julkortstävling är avslutad!


14 rätta svar har inkommit.

Rätt svar är:

Björcksgatan med korsning Råstensgatan.
Platsen är sig lik idag.